Bokslut och årsredovisning

Bokslut och årsredovisningar upplevs ofta som den krångligaste delen av företagets redovisning – och med all rätta! Det är mycket viktigt att allt går rätt till för att du ska kunna lämna in korrekta siffror till såväl Skatteverket, Bolagsverket som andra intressenter.

  • Årsredovisning
  • Löpande månadsavstämning
  • Årsavstämning
  • Periodiseringar
  • Avskrivningar
  • Bokslutsdisposition

Vi har som standard att löpande skapa fullständiga månadsavslut vilket inkluderar avstämningar på samtliga balanskonton. På så sätt kan du känna dig trygg med att ditt företag alltid har pålitliga siffror löpande under året. Det gör också att vårt bokslutsarbete går lättare eftersom bokslut inte är något problem så länge det finns bra underlag! Har du underlaget förvarat i ICA-kassar under skrivbordet så kan vi ordna det också, det tar bara lite längre tid…

Trots förberedande arbete under året är det ändå ganska mycket som behöver ordnas med vid ett bokslut. Känner du dig osäker på vilka lagar och regler som gäller? Eller vad en periodiseringsfond innebär? Då kan vi hjälpa dig! Vi har lång erfarenhet av att upprätta såväl boksluts som årsredovisningar och vi håller oss ajour med regelverk. På så sätt kan du vara säker på att du får ett bokslut eller en årsredovisning som håller måttet.